History & CV

Poul Brasch...

Født i Valby Sogn, København 31. august 1957...

Atter i Valby efter mange år på Fyn.


Uddannelse...

Handel og Marketing...

Lærer i voksen undervisning...

Tegner og grafiker fra bureau og grafisk skole...

Social pædagog / Frøbel Seminaret ...

NLP Coach ...

Kunsthistorie / KUA ...


Job funktioner...

Detailhandel.

Kreativ AD.ass på større internationale reklame bureauer...

Kreativ Art Director på store bureauer...

Kreativ Direktør i selskab- og eget reklamebureau...

Journalistisk grafiker ved Dagbladet Aktuelt...

Journalist ved Københavnske Lokalaviser...

Social Pædagog i Psykiatrien...

Journalist ved Kunstavisen...

Udstillinger i fællesskab...

2020 ... "Art2020" Gallery Kimaha, Holmbladsgade 13. 2300 S

2020 ... "Frederiksberg Centret" Frederiksberg Kunstnerlaug / Aug. og september.

2018 ... "Juleudstilling" Galleri Art For Future, Valby, København

2018 ... "Grafik" Galleri Art For Fyture, Valby, København

2018 ... "Dots On The Wall" Gallerie Lorien, Frederiksberg

2018 ... "monologues 3" Det Italienske Palads, Vaxjö, Sverige...

2018 ... "Mash-Up Vol. 2" Galleri Art for Future, Valby, København...

2017 ... "December kunst" Galleri Art for Future, Valby...

2017 ... "Magnolia" Galleri Zadros +, Frederiksberg...

2017 ... "Indre og ydre landskab" Galleri Art for Future, Valby...

2017 ... "Blå time" Galleri Art for Future, Valby...

2016 ... "monolouges 2", Galleri Munken, Løkken...

2016 ... "Papir", Galleri Schneider & Denker, Frederiksberg...

2014 ... "Støj", Kastrupværket med PRAG 61...

2013 ... "The Old Bridge", Montenegro...

2012 ... "Erotik", Hillerød Kunstdage...

2004 ... "Mor Valby", 11 Valby kunstnere...

2003 ... "Visuelt Forum", Jyllands-Postens Galleri, København...


Udstillinger solo...

2017 ... "Malerier" Lavuk Kunstforening, Valby ...

2016 ... "Solo", Galleriet, Vesterbro, København...

2016 ... "37 år siden", Kultur Stationen, Vanløse...

2016 ... "I Valby er jeg født..."Galleri Art for Future, Valby...

2013 ... "Kunstrunden", Valby Kunstår 2013...

2010 ... Prøvehallen, Spinderiet, Valby...

2010 ... "Urban People", Vigerslev Bibliotek, Valby...

2009 ... Jægerspris Kunstforening...

2009 ... "Lægerne", Østerbro...

2006 ... Nilfisk Kunstforening, Brøndbyøster...

2005 ... "Sic", Cobra rummet, Lyngby Kunstforening, Sophienholm...

2001 ... Galleri Nybro, København...


Udstillinger Censur...

2018 ... CPH Art Space på Docken, København...

2016 ... Rønnebækholm, Næstved...

2015 ... H.C.Andersen Festival, Filosoffen, Odense...

2006 ... Hvidovre Censurerede Udstilling

2004 ... Hvidovre Censurerede Udstilling


Bog design / Illustration...

2016 ... "Lyriske stemmer", Hagla Forlag...


Event / Happening...

2016 ... "København læser", Minde fest- maleri "David Bowie" samarbejde med forfatter Jan Poulsen i Teatersalen, Valby Kulturhus...

2005 ... "Sprællemænd", landart, Roskilde Festival...

2003 - 2011..."Kunst på Toften/Tingstedet", Valby...

2001 ... Kulturnatten i Valby, nat maleri på Tingstedet...


Udsmykning...

2002 ... 3D Facade på VOC Center, Valby...

1999 ... "Sangen","Dansen", Malerier til festsal i Utterslevhuse, Brønshøj...

Poul Brasch ...

Born in Valby Sogn, Copenhagen, 31 August 1957 ...

Again in Valby after many years in Funen.


Education...

Trade and Marketing ...

Learning in adult education ...

Draws and graphics from the bureau and graphic school ...

Social educator ...

NLP Coach ...

Art History / KUA ...


Job Features ...

Retail.

Creative AD.ass at major international advertising agencies ...

Creative Art Director on Large Offices ...

Creative Director of Corporate and Own Advertising ...

Journalist Graphic at The Newspaper Aktuelt...

Journalist at Copenhagen Local Newspaper ...

Social Educator in Psychiatry ...

Journalist at Kunstavisen ...

Exhibitions jointly ...

2020 ... "Art2020" Gallery Kimaha, Holmbladsgade 13. 2300 S

2020 ... "Frederiksberg Centret" Frederiksberg Kunstnerlaug / Aug. og september.

2018 ... "Christmas" Galleri Art For Future, Valby, København

2018 ... "Grafik" Galleri Art For Fyture, Valby, København

2018 ... "Dots On The Wall" Gallerie Lorien, Frederiksberg2018 ... "monologues 3" The Italian Palace, Vaxjo, Sweden ...

2018 ... "Mash-Up Vol. 2" Gallery Art for Future, Valby, Copenhagen ...

2017 ... "December Art" Gallery Art for Future, Valby ...

2017 ... "Magnolia" Gallery Zadros +, Frederiksberg ...

2017 ... "Interior and exterior landscape" Gallery Art for Future, Valby ...

2017 ... "Blue Hour" Gallery Art for Future, Valby ...

2016 ... "Monolouges 2", Gallery Munken, Løkken ...

2016 ... "Paper", Gallery Schneider & Denker, Frederiksberg ...

2014 ... "Noise", Kastrup Workshop with PRAG 61 ...

2013 ... "The Old Bridge", Montenegro ...

2012 ... "Erotik", Hillerød Art Days ...

2004 ... "Mother Valby", 11 artist from Valby...

2003 ... "Visuelt Forum", Jyllands Posten Gallery, Copenhagen ...


Exhibitions solo ...

2017 ... "Paintings" Lavuk Art Society, Valby ...

2016 ... "Solo", Gallery, Vesterbro, Copenhagen ...

2016 ... "37 years ago", Kultur Stationen, Vanløse ...

2016 ... "In Valby I was born ..." Gallery Art for Future, Valby ...

2013 ... "Kunstrunden", Valby Art Year 2013 ...

2010 ... Trial Hall, Spinderite, Valby ...

2010 ... "Urban People", Vigerslev Library, Valby ...

2009 ... Jægerspris Kunstforening ...

2009 ... "The Doctors", Østerbro ...

2006 ... Nilfisk Kunstforening, Brøndbyøster ...

2005 ... "Sic", Cobra Room, Lyngby Art Society, Sophienholm, Lyngby ...

2001 ... Gallery Nybro, Copenhagen ...


Exhibitions Censorship ...

2018 ... CPH Art Space at the Dock, Copenhagen ...

2016 ... Rønnebækholm, Næstved ...

2015 ... H.C.Andersen Festival, Philosophers, Odense ...

2006 ... Hvidovre Censored Exhibition

2006 ... Hvidovre Censored Exhibition


Book design / Illustration ...

2016 ... "Lyric voices", Hagla Förlag ...


Event / Happening ...

2016 ... "Copenhagen reads", Memorial party painting "David Bowie" collaboration with author Jan Poulsen in the theater hall, Valby Culture House ...

2005 ... "Sprællemænd", landart, Roskilde Festival ...

2003 - 2011 ... "Art at Toften / Tingstedet", Valby ...

2001 ... The cultural night in Valby, night painting at Tingstedet ...


Decoration...

2002 ... 3D Facade at VOC Center, Valby ...

1999 ... "The song","Dansen", Paintings for the party hall in Utterslevhuse, Brønshøj ...

Medlem af ...


Circulus ... Dansk kunst faglig gruppe ...

Finding Us ... International kunstner gruppe ...

Monolouque ... International kunstner gruppe ...

Valby Kunstforening ...

Frederiksberg Kunstnerlaug ...

artmoney.org ...


Galleri samarbejdspartnere ...


Art for Future ... Vigerslevvej 142, DK-2500 Valby ... +45 2710 5065

Zadros Plus ... Magnoliavej 2, DK-2000 Frederiksberg ... +45 2297 3826

Lorien ... Frydendalsvej 31, 2000 Frederiksberg ... +45 5369 1846


Member of the ...


Circulus ... Danish art professional group ...

Finding Us ... International Artist Group ...

Monolouque ... International artist group ...

Valby Art Association ...

Frederiksberg Kunstnerlaug ...

artmoney.org ...


Gallery Partners ...


Art for Future ... Vigerslevvej 142, DK-2500 Valby ... +45 2710 5065

Zadros Plus ... Magnoliavej 2, DK-2000 Frederiksberg ... +45 2297 3826

Lorien ... Frydendalsvej 31, 2000 Frederiksberg ... +45 5369 1846